Om succesvol te blijven in continu bewegende marktomstandigheden, is het voor organisaties noodzakelijk om hun innovatief vermogen steeds weer te vergroten. Maar hoe doe je dat, innovatie onderdeel maken van het werk? Hoe creëer je een omgeving waarin medewerkers uitgedaagd worden om hier daadwerkelijk mee bezig te zijn? En welke tools en methodieken heb je nodig om dit voor elkaar te krijgen? We zochten het voor je uit.

Zet een innovatielab op

Er zijn reeds veel artikelen gewijd aan manieren waarop je de innovatieprocessen binnen je onderneming in kunt richten. Vaak zijn die artikelen erg vanuit het perspectief van het management geschreven. Om innovatie echt een vaste plek binnen jouw organisatie te geven, is het echter van groot belang om niet alleen met het management te innoveren. De hele organisatie moet uitgedaagd worden om mee te denken over innovatie. Alleen zo creëer je draagvlak.

Een zeer geschikte methode om je onderneming wendbaar te maken, is door gebruik te maken van de experimenteer benadering. Een organisatie die je hierbij kan helpen, is BRIL innovatie. Zij zijn bekend met verschillende innovatievormen, waaronder ook het organiseren van een zogenaamd innovatielab. In een innovatielab worden de juiste randvoorwaarden voor een succesvol innovatieproces gecreëerd. Met experimenten die direct impact hebben op de dienstverlening, til je jouw onderneming naar een hoger niveau.

Durf te investeren in technologie

Organisaties die succesvol gebruik maken van de experimenteer benadering, betrekken hun hele organisatie bij het innovatieproces. Vaak komt er uit het experiment direct resultaat, bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwe applicatie. Uit ervaring is gebleken dat dit vaak de basis vormt voor verdere investeringen. Organisaties kiezen dan bijvoorbeeld voor een professionele applicatiebouwer om van hun ideeën realiteit te maken. Dat is de kracht van innovatie!